Newsletter

strona główna » O nas » Jak zostać członkiem Śląskiego Klastra IT

Jak zostać członkiem Śląskiego Klastra IT

Członkiem Śląskiego Klastra IT może zostać instytucja, przedsiębiorstwo lub organizacja prowadząca działalność związaną z informatyką lub oferująca usługi skierowane do podmiotów i osób z tej branży. Śląski Klaster IT jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, których działalność jest zgodna z podstawowym celem jego istnienia, tj. zbudowania platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządów, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych działających w obszarze technologii informatycznych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Do członków Klastra należą firmy z branży IT oraz jednostki naukowe i akademickie. Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie Rytm Śląska z siedzibą w Katowicach i ono ponosi wszelkie koszty związane z obsługą organizacyjną i administracyjną przedsięwzięcia.