Newsletter

strona główna » O nas » Co to jest klaster?

Co to jest klaster?

Klaster jest to forma współpracy regionalnej lub ponadregionalnej pomiędzy trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi.

 

Idea klastrów oparta jest na wykorzystaniu potencjału poszczególnych grup, poprzez przenikanie się wiedzy, doświadczenia i kapitału intelektualnego.

Tworzona przez klaster sieć powiązań obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu i ośrodki naukowe.

To zakorzenienie w lokalnych strukturach sprawia, że klaster ma charakter trwały. Jest to korzystne dla regionu (brak groźby przeniesienia całej działalności gdzie indziej) jak i dla przedsiębiorstw, dla których siła powiązań lokalnych staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Wzrost konkurencyjności podmiotów klastra sprawia, że sprawniej reagują one na lokalne warunki popytu, tworząc innowacyjne produkty coraz lepszej jakości, natomiast ośrodki naukowe, współpracując z przedsiębiorcami, rozszerzają swoje pole działań badawczych, i jednocześnie lepiej rozpoznają potrzeby rynku dla swoich absolwentów.

Na dalszym etapie rozwoju klaster podejmuje ekspansję na inne rynki, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu.